Magyar Transzperszonális Egyesület

Székhely/levélcím:

1061 Budapest, Hegedű u. 9.
E-mail:
mte@transzperszonalis.hu
Adószám:
18074473-1-41
Bankszámlaszám:
11713005-20419352-00000000 


Május 20-ával lezárul az SZJA adóbevallás időszaka. Kérjük segítse munkánkat azzal, hogy adójának 1%-át a Magyar Transzperszonális Egyesület számára ajánlja fel.  Köszönjük!


 

A Magyar Transzperszonális Egyesületet 1994-ben alapították azok, akik megtapasztalták a transzperszonális szemléletű önismereti munka gyógyító, segítő hatását személyes életükben és munkájukban. Célul tűzték ki a hazánkban alig ismert transzperszonális pszichológia és szemlélet megismertetését. Fontos feladatuknak tartják azt is, hogy egy új értékrendet képviseljenek, amely az élet örömteli kiteljesedését kínálja pénzközpontúvá és embertelenné váló világunkban.

A hazai pszichológia elterjedtsége, ismertsége jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben. Jelentősen nőtt az önismeretre az igény, növekszik az ilyen tárgyú könyvek kiadása, és ezzel párhuzamosan megváltozott – csökkent - a civil érdeklődés az egyesület iránt.

Ugyanakkor új feladatok jelentek meg a tp pszichológia hazai gyakorlatában, és fokozatosan aktuálissá vált egy szakmai egyesület létrehozása. Egyre nagyobb az érdeklődés a transzperszonális pszichoterápiás továbbképzés iránt, az egyetemi hallgatók részéről is kapunk felkéréseket az irányzat bemutatására. Mindez előkészítette azt, hogy a transzperszonális pszichológiai irányzat szakmai szerveződését és akkreditálását elindítsuk.

Az MTE működésének új koncepcióját alakítjuk ki. A továbbra is civil közhasznú szervezet feladata elsősorban a szakemberek számára biztosítani a munkájukhoz szükséges hátteret. Ebben a képzések, szakmai programok, az érdekvédelem és a tp pszichológia bemutatása egyaránt helyet kap.

Az Egyesület új vezetősége, akiket 2012. június 14-iki közgyűlésen választottunk meg:

Bagdy Emőke, Deckner Edit, Gálócsy Dávid, Nyitrai Erika, Orosz Katalin

Az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke: Beata Bishop

      ______________________________________________________________________________________________


A transzperszonális latin eredetű szó, jelentése: túl a személyesen. A kifejezést Jung használta először, annak megjelölésére, hogy mindennapi világunkon túli emberi tapasztalatok is gazdagítják életünket. Ide tartoznak kiemelkedő szellemi, spirituális élményeink, meditációs tapasztalataink, a különleges csúcsélmények, az élet sokszor fájdalmas, szenvedésteli, máskor eksztázissá fokozódó pillanatai. Emberi minőségünk lehetőséget nyújt arra, hogy ezeknek a különleges tapasztalatoknak jelentést és értelmet adjunk, általuk hétköznapi életünket megfényesítsük, és személyiségünk fejlődésével az emberi közösség szolgálatára lehessünk.

A transzperszonális pszichológia elismeri az ember spirituális oldalát, és az erre vonatkozó – különböző hagyományokból is táplálkozó – tudással kiegészíti a humanisztikus és kognitív lélektani irányzatok ismeretanyagát. A transzperszonális pszichológiát fémjelzi ma többek között R. Assagioli, Ken Wilber, C. G. Jung, F. Vaughan, R. Walsh neve.

      ____________________________________________________________________________________________

Várjuk a téma iránt érdeklődő szakemberek belépését az egyesületbe. Az egyesület vezetősége és az érdeklődő tagok közösen dolgozzák ki a következő időszakban az új feladatokhoz szükséges változtatásokat, az alapszabályban, a működésben és a programokban.