Meditáció - IV. Transzperszonális Pszichológiai Konferencia

2007. szeptember 7-8.
Helyszín: Vista Rendezvényközpont
1061 Budapest, Paulay Ede u. 7.-9. (Deák térnél)

A meditáció egyre gyakrabban bukkan fel mind a transzcendens és vallásos megismerési folyamatokkal kapcsolatban, mind szekularizált formában a mindennapi életben és a pszichoterápiában. Témaválasztásunkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a pszichológus, pszichoterapeuta, tanácsadó kollégák jobban el tudjanak igazodni ezen a sokrétű területen.

A világ megismerésének tudományos megközelítése az elmúlt évszázadokban egyre inkább a fogalmi, egzakt és matematizálható módszerekre korlátozódott. Az emberi tudat azonban kínál egy másik lehetőséget is, a szubjektív élmények belső megtapasztalásának elmélyülésével egy önreflektív, egészleges, helyhez és időhöz kevésbé kötött utat.

Az évezredek során minden nagy kulturális hagyomány megalkotta a maga meditációs rendszerét, melyek felé az elmúlt évszázadban az európai kultúra is érdeklődéssel fordult. A transzperszonális pszichológia kutatói szerint ezek a belső megismerési utak sok párhuzamot mutatnak egymással és a modern pszichológia emberképével.

W. James, C. G. Jung, R. Assaggioli és más nagy úttörök nyomán haladva a pszichoterápia gazdag imaginatív, művészeti, relaxációs módszertant dolgozott ki. A meditáció azonban ritkán kerül a pszichológus szakma figyelmének homlokterébe, ezért a rendezvény lehetőséget kíván teremteni a téma különböző területein tevékenykedő szakemberek találkozására, valamint inspiráló párbeszédére.

A konferencia fővédnöke: Prof. Dr. Bagdy Emőke.

A konferencia szervezője: Magyar Transzperszonális Egyesület

 

 

                                                         Program

 

A konferencia plenáris előadói:

Dr. Harald Wallach professzor, Northamptoni Egyetem, Transzperszonális Pszichológiai Tanszék; Jan Boswijk buddhista tanító,  transzperszonális  pszichoterapeuta,  Hollandia;
Dr. Porosz Tibor, Tan Kapuja Buddhista Főiskola; Dr. Eisler Olga pszichiáter, OPNI;
Dr. Frecska Ede, OPNI; Dr. Bronwen Rees, a "Nemzetközi Üzleti Kommunikáció és Etika" központjának igazgatója, Cambridge; Gánti Bence pszichológus; Bátorfi Andrea művészettörténész; Orosz Katalin pszichológus és mások.
Az angolnyelvű előadásokat tolmácsoljuk. 

 
A program változhat még! 

                                              Szeptember 7. péntek

                     10.00 Megnyitó

Iszlay Zsuzsa az MTE elnöke

Bagdy Emőke fővédnök beköszöntője
felolvassa Márkus Péter, az MTE korábbi elnöke

                     10.30 1. blokk Meditáció és transzperszonális pszichológia

Harald Wallach A meditáció a tp pszichológia tudományos megközelítésében

Gánti Bence A közös élmények a különböző kultúrák meditációi mögött

                     11.30 kávészünet

                     12.00 2. blokk A lelki mély folyamat

Jan Boswijk Buddhista meditáció

Bronwen Rees Test és tudat integrálása: egy pszicho-spirituális terápia 

                       13.30 ebédszünet

                       14.30 két kerekasztal beszélgetés párhuzamosan

Kék kerekasztal: A figyelem fókuszában a test

Résztvevők:
Altmann Andrea Vipassana meditáció
Bárdos Adrienne Feldenkrais módszer
Mezősi Anna Shiatzu
Mezősi Anna és Sebő Júlia Himalaya jóga
Orosz Katalin Autogén tréning
Sebő Júlia MET (Muscle Effect Therapy)

Sárga kerekasztal: A meditáció és a pszichoterápia metszéspontjai

Résztvevők:
Gánti Bence pszichológus, Juhász Etelka klinikai pszichológus,
Kövesi Péter NLP tréner, Reiki mester, Kriván Márta neurológus,
Rácz Zsuzsa pszichiáter, Sztelek Emese pszichológus

Moderátor: Turóczi Attila

                  17.00 kávészünet

                  17.20 Beszámoló a kerekasztalokról

                  17.40 3. blokk A meditáció az emberek társas kapcsolataiban

Ruzsa Ágota A csoport alkotóerejének felszabadítása - Dia-logosz,
a David Bohm féle csoport dialógus módszer bemutatása

Kisgyörgyné Pongrácz Dóra
A meditáció hatása az interperszonális kapcsolatokra

Koródi Tivadar Az akadályok transzformációja lehetőségekké a buddhista
meditációban egy európai Vajrajana közösség nézőpontjából

                  18.50 – 19.00 Az első nap zárása, visszajelzések

                                                  Szeptember 8. szombat

                   10.00 4. blokk Spiritualitás és pszichiátria határán

Eisler Olga Meditációs módszerek az orvosi gyakorlatban

Bartha Dávid Meditáció és spirituális krízis

Frecska Ede A szellem neuro-ontológiája

                    11.40 kávészünet

                    12.10 5. blokk A meditáció a tudat mezőjében

Bátorfi Andrea "Hatalmas kapu életed, s megnyílsz hamar, tudom..."
Keresztény képmeditáció
Filippo Lippi: Angyali üdvözlet című festménye alapján

Rácz Zsuzsa Kincs a kertünkben - élő keresztény meditáció

Porosz Tibor A tudat, mint lehetőség

Orosz Katalin A tudatosság a pszichoterápiában

                     13.40 – 14.00 A konferencia befejezése, visszajelzések

Részvételi díj

2007. augusztus 10-ig történő regisztráció esetén: 9.000,-Ft

2007. augusztus 10. után, illetve helyszíni regisztrációval: 11.000,-Ft

Napijegy: péntekre 7.000,- Ft, szombatra 5.000,- Ft

Diákjegy: 6.000,- Ft

 

Az utókonferencia workshop díja

2007. augusztus 10-ig történő regisztráció esetén: 5.000,- Ft

2007. augusztus 10. után, illetve helyszíni regisztrációval: 7.000,- Ft


A regisztráció a konferencia díj befizetésével válik érvényessé. Befizetni átutalással lehet a  Magyar Transzperszonális Egyesület  11713005-20419352-00000000 számú számlájára, Meditáció Konferencia és a résztvevő nevének feltüntetésével.

 

Jelentkezni lehet: szervezes@transzperszonalis.hu

Telefon: 1 341 4501

Postacím: MTE, 1061 Budapest, Hegedű u. 9. fszt. 3.

Honlap: www.transzperszonalis.hu