Vizsgafeltételek

A családterápiás vizsga feltételei:

A vizsgához szükséges feltételek:
• Felsőfokú végzettség (egyetem, főiskola)
• 200 óra elméleti képzés a tanulmányi bizottság által regisztrált, pozíciószámmal ellátott, kiképző családterapeuta által vezetett csoportban
• 2x50 óra szupervízió, melyből 50 órát a tanfolyam vezetőjénél, 50 órát más családterápiás szupervízornál kell teljesíteni
• 150 óra egyéni- vagy csoportos pszichoterápiás sajátélmény (a Pszichoterápiás Tanács által elfogadott módszer kiképzője által vezetett önismeret)
• 50 pont egyesületi aktivitás (részvétel az egyesület által szervezett konferenciákon, továbbképzéseken)
• A vizsgázó elérhetősége (lakcím, tel/mobil, E-mail)
• Családterápiás esettanulmány beadása 4 példányban
• Családterápiás Egyesület frissítő adatlapjának kitöltése
• Vizsgadíj: 5000 Ft
• Egyesületi tagság - min. két évre visszamenőleg fizetve

A vizsgához az esettanulmány beadása mellett be kell nyújtani a fent felsorolt képzésekről szóló igazolásokat, illetve a felsőfokú végzettségről a diploma másolatát!
A vizsgadíjat és a tagsági díjat legkésőbb a vizsga időpontjáig lehet befizetni!
A családterápiás vizsgát az alaptanfolyam befejezésétől számított 5 éven belül kell letenni!

A dolgozat formai és tartalmi követelményei:

Az esettanulmány címlapján szerepeljen:
• A vizsgázó neve
• A vizsgázó elérhetősége (levélcím, telefon/mobil, E-mail)
• A dolgozat címe
• Helyszín, dátum

Az esettanulmány elkészítésének javasolt szempontjai:

Az esettanulmány egy már lezárt családterápiás folyamatot taglaljon.
• a családot küldő és a terápiát megrendelő személyek bemutatása, milyen elvárásokkal küldték a családot
• a terápiában résztvevő terapeuták, ill. terapeuta team bemutatása, munkamegosztása
• első interjú
• a terápia indikációs szempontjai a terapeuták és a család szemszögéből
• hipotézis a család problémájáról
• terápiás terv a hipotézis és alkalmazott elmélet alapján
• Szerződéskötés a családdal (a családtagok és terapeuta által elfogadott terápiás cél, ülések száma stb.)
• a terápiás folyamat feltételei: a terápiás tér, ill. terápia helyszínének leírása, könnyebbségek és akadályok megnevezése
• a terápiás folyamat leírása
• egy ülés részletes leírása, melyből kiderül, hogy a terapeuta, hogyan van jelen a terápián, milyen intervenciókat alkalmaz
• a terápiás folyamat indokolta, elméletileg megalapozott technikák, feladatok tudatos alkalmazása
• a változást reprezentáló ülések, történések kiemelése
• az elért hatás, eredmény, eredménytelenség értékelése az alkalmazott elmélet(ek) alapfogalmait használva magyarázatként
• szupervízió menete és szerepe a terápiában
• a szupervízióban kapott segítség (technikai és önreflexió) hatása az esetvezetésre
• a terápia lezárása, értékelése
• összefoglalás (max. egyoldalas összefoglaló, amelyben a terápia lényeges elemei kerüljenek bele)
• genogram
• irodalomjegyzék

Javasoljuk, hogy a dolgozatban a terapeuta saját elképzelései, gondolatai, terápiás problémái és dilemmái kapjanak nagyobb hangsúlyt!
Az etikai kódex elvei alapján a tanulmányban szereplő kliensek és a család anonimitása biztosítva legyen.
A tanulmány hossza 12-15 gépelt oldal legyen.

A vizsgabizottság nem tudja elfogadni azokat az esettanulmányokat melyben a vizsgázó egy kiképző terapeutával együtt vezette a családterápiát.
Ugyanazt az esetet két vizsgázótól nem fogadja el a vizsgabizottság. Ko-terápiában végzett munkát csak egyik terapeuta adhatja be vizsgadolgozatként.

Az esettanulmányokat 3 tagú vizsgabizottság előtt kell megvédeni. Az esettanulmány védése során, a vizsgabizottság tagjai rákérdeznek családterápiás alapfogalmakra és a tanulmányban említett elméletekre és azok fogalmaira.

(Azon kiképzettek, akik még nem vizsgáztak le, és nem szerezték meg a családterapeuta címet, családterápiát csak rendszeres, családterápiás szupervízió mellett végezhetnek.
Pszichiátriai beteg családjával csak abban az esetben folytatható családterápia, ha a terapeuták egyike pszichiáter szakorvos vagy klinikai szakpszichológus végzettségű.)

Beadási határidő (minden évben):
A tavaszi vizsgára: március 31.
Az őszi vizsgára: szeptember 30.

A dolgozatokat a Magyar Családterápiás Egyesület irodájába kell beküldeni.
A vizsga helyszínéről és időpontjáról értesítjük a jelentkezőket!
További információt az MCSE irodáján lehet kérni
kedden és csütörtökön 9-15 óra között.

Magyar Családterápiás Egyesület
1072 Budapest, Rákóczi út 26.
tel/fax: 06-1-3280738; 06-1-3280737
E-mail: familyth@axelero.hu