TPW - Transzperszonális Workshop

A transzperszonális szemlélet Kaliforniában alakult ki, ahol Kelet és Nyugat ősi tradíciói találkoztak a modern pszichológia módszereivel. Egymásra hatásukból megszületett a "negyedik irány", a transzperszonális pszichológia. Ennek célja, hogy megközelítse a legmélyebb emberi élményeket is, és módszereket kínáljon a személyiség fejlesztéséhez, a gyógyításhoz. Ez az irányzat minden más irányzatnál inkább előtérbe helyezi a személyiség sokirányú kibontakozását, az élet második felének jelentőségét.

A kilenc részből álló műhelymunka a transzperszonális szemléletet megalapozó C.G. Jung és Assagioli pszichológiai rendszerére épül. A tréningsorozat részei félévente követik egymást. Az együtt töltött hétvégéken előadások és saját élményű imaginációs és Gestalt gyakorlatok váltakoznak.

Aktuális programok a Társszervezet programjai alatt vagy az alábbi címen :
Egészségforrás Alapítvány  1092 Budapest, Ráday u. 37. III/1, tel/fax: 06 1 217 1360 Hétfőtől Csütörtökig 9,00 órától 16,00 óráig, e-mail cím: egeszsegforras.alapitvany@gmail.com

TPW 1. Az önismeret útján a Self felé
A tréningsorozat első része megismertet minket belső világunk tudatos és tudattalan részeivel. Bemutatja a Transzperszonális Pszichológia alapvető fogalmait, rövid előadásokon és izgalmas belső utazásokon vehetünk részt. Megismerkedünk Assagioli és Jung psziché-térképeivel és a jungi tipológiával. Vezetett imagináció során első ízben találkozunk a bennünk lakozó alszemélyiségekkel, felfedezzük lényünk transzperszonális magvát és kiderítjük, hogyan viszonylik egymáshoz testünk, gondolkodásunk és érzésvilágunk. Megérthetjük, milyen akadályok állnak utunkban és egy-egy nehéz helyzetben miért viselkedünk másként, mint elvárnánk magunktól. Bepillantást nyerhetünk szellemi képességeinkbe és mélyebb vágyainkba.

TPW 2. A bennünk élő maszkulin és feminin energiák

A tréningsorozat második része az emberi kapcsolatok pszichológiájára vet újszerű fényt. A hétvége során a résztvevők megismerkedhetnek a bennük munkáló maszkulin és feminin energiák természetével és megnyilvánulásaival, a jungi Anima és Animusz fogalmával, s megtapasztalhatják, hogy ezek mekkora szerepet játszanak életünkben, és az intim szerelmi kapcsolataink dinamikájában. Az együtt töltött hétvégén előadások és saját élményű imaginációs és Gestalt gyakorlatok váltakoznak.

TPW 3. A belső fejlődés ciklusai és állomásai
Ez a tréning tágasabb perspektívában mutatja be a személyiség fejlődését és párhuzamba állítja a Self kibontakozásával. Fő témái: életutunk szakaszai, a fejlődési ciklusok és az állandó változások rendje, projekció, akarat, motiváció, a Self archetípusai.

TPW 4. Beavatás
Hajdan az emberi élet stációit világszerte jelképes rítusokkal, beavatással ünnepelték meg őseink, hogy a közösség tagjai tudatosan tapasztalják meg életük fordulópontjait a bölcsőtől a sírig. Ez a tréning a TP életút szakaszainak mélyebb átélésére eleveníti fel a beavatás ősi hagyományát, hogy ezzel biztonságot teremtsen a talajtvesztett modern psziché számára.

TPW 5. A Belső Gyermek
Mindnyájunk tudattalanjában él egy Belső Gyermek. Legtöbbünkben sebet hordoz, amit pici korunkban szenvedtünk el. Ez a láthatatlan sebesült kisgyerek időnként kitör a legracionálisabb felnőttből is, és éretlen, viharos módján súlyos károkat okoz, főleg intim személyes kapcsolatok terén. Ez a tréning a Belső Gyermek gyógyítására tanít meg úgy, hogy szenvedő, veszélyes kísérő helyett kreatív, spontán, derűs játszótársként szerepeljen életünkben.

TPW 6. 22 lépés a bölcsesség felé

A tréning témája a hős utazása, ami mindnyájunk életútját jelenti, a 22 archetípus tükrében. E 22 átütő erejű jelkép nem más, mint a hagyományos Tarot Nagy Arkánumának lapjai. Első pillantásra titokzatos, összefüggéstelen benyomást keltenek. Ha azonban a jungi szimbólum-fejtés és a transzperszonális életszemlélet fényében elemezzük őket, kibontakozik jelentésük és lépésről-lépésre bemutatják életutunk leckéit, tanulságait, veszélyeit és diadalait, egészen a teljesség eléréséig, ami nem más, mint a jungi individuáció. A tréning célja nem a Tarot mindennapi használata kártyavetés formájában, hanem annak felismerése, hogy időtlen jelképeit hogyan használhatjuk meditációs és terapeutikus eszközként.

TPW 7. Test-Psziché-Teljesség

Csaknem négyszáz éve uralkodik az európai gondolkodásban a francia filozófus Rene Descartes híres tétele, amely élesen szétválasztja az elmét az anyagtól, vagyis a testtől, és az utóbbit merő óraműnek tekinti. Nem csoda, hogy még ma is hajlamosak vagyunk leértékelni fizikai lényünket, különösképpen, ha a transzperszonális életúton járva elsősorban a lelki síkkal törődünk és megfeledkezünk a test és a psziché létfontosságú egységéről és kölcsönhatásáról. Ez azonban egyoldalú fejlődéshez és idővel akár egészségzavarhoz is vezethet.
Itt az ideje, hogy helyreállítsuk a test és a psziché egységét és elinduljunk egy újfajta teljesség felé. Ezen a tréningen felfedezzük látható és láthatatlan részeink sokféle összefüggését, megtanulunk odafigyelni testünk szótlan üzeneteire, és megtapasztaljuk a szervezet, a gondolkodás és az érzelmek egészség-építő harmóniáját. Mini-gyakorlatok és vizualizációk segítségével tesszük személyes élménnyé azt, amit megtanultunk a teljességhez vezető útról.

TPW 8. Tánc az Árnyékkal

Eddigi TP munkánk során elsősorban önmagunkkal, sokrétű teljes lényünkkel ismerkedtünk, miközben felfedeztük életutunk magasabb síkját, a TP dimenziót. Ez a dimenzió segít túljutni az ego szűk korlátain és kaput nyit a spirituális valóság felé. De a belső fény, a csúcsélmény és a jelképes hegytető a spirituális életvitelnek csak az egyik fele. A másik ép olyan lényeges része a lefelé vezető út, a mélység, a tudattalan kifürkészése és találkozás az Árnyékkal. Árnyékot vet minden, ami fényes - mondotta Jung. Az ő munkájának köszönhetjük, hogy a mindnyájunkban lakozó Árnyék kincseit és energiáját ki tudjuk hozni a tudat fényébe, az Árnyékba szorult régi sebeinket pedig meg tudjuk gyógyítani. Bátorság, bizalom és humorérzék kell ahhoz, hogy szembenézzünk mindazon negatív, kínos vagy bizarr vetületünkkel, amelyet eddig sikerült önmagunk elől is eltitkolni, de megéri az erőfeszítést. Ebben a tréningben megtanulunk tagadás és idegenkedés helyett táncolni az Árnyékkal és barátságot kötni vele.

TPW 9. A lélek vándorútja
Az emberi élet alapvető tényezői időtlenek. A modern emberre itt és most ugyanazok a feladatok, leckék, áldások és buktatók várnak, mint az ősi mítoszok hőseire. Az ő világuk és a mienk közt ver hidat a transzperszonális világnézet, amely az életet utazásnak, a belső fejlődés ösvényének tekinti. Ez a tréning Érosz és Psziché mítoszán keresztül mutatja be a lélek - Psziché - élményeit, amelyeket más-más formában mindnyájan megélünk. Mítikus istenek és földi halandók konfliktusai, a családi élet veszedelmes feszültségei, boldog szerelem, megpróbáltatás és a bátorság diadala váltakoznak ebben a fordulatos mesében, ám a szimbólumok mögött saját életünk problémáit és azok lehetséges megoldását ismerjük fel. Elsősorban pedig közeli kapcsolataink kerülnek nagyító alá: miről szólnak mély lelki síkon, mit keresünk, mire vágyunk, hogyan érhetjük el a kiteljesedést? Psziché vándorútja, amely a miénk is, új tájakon vezet keresztül.