Transzformáció Játék

A Transzformáció Játék formailag magában foglal minden olyan elemet, amelyet egy igazi társasjáték (dobókocka, játéktábla, kártyalapok stb.), viszont a játékút – azaz a személyes életút – célja az önfejlődés, személyiségfejlesztés, s mindez játékos, közvetlen formában történik, ahol mindenki a saját maga által feltett kérdésért játszik (például mit kell tennem ahhoz, hogy megszabaduljak az agressziótól, vagy hogyan tehetem jobbá a kapcsolatomat a szüleimmel stb.).

Bármilyen jellegű kérdés feltehető, amivel személyes életünk problémáiban szeretnénk közelebb jutni a megoldáshoz, változáshoz. A játékot kiképzett játékvezetővel, de egy másik szinten akár családi körben, barátainkkal tekintsünk rá életünk történéseire, és felfedezzük, hogy mi magunk milyen személyes szerepet játszunk az események alakulásában. A játék során szerzett tapasztalatainkat felhasználjuk belső fejlődésünk érdekében, és megfogalmazhatjuk a szükséges következő lépéseket.

A játék lehet: 3 órás, 5 órás, egész napos vagy több napos a játékosok igénye szerint. A játékot egyszerre maximum 4-en játszhatják, és minden résztvevő a saját életproblémáján dolgozhat. Versengés nincs, minden játékos nyer.

JELENTKEZÉS :  szervezes@transzperszonalis.hu címen és a 20 972 7306-os telefonon lehet jelentkezni egésznapos, haladó szabályok szerint vezetett játékra időpontra és esetleges játszótársakra vonatkozó javaslattal. Itt a játékot megalkotó findhorni közösség trénerei által kiképzett facilitátorok közül hárman: Bors Mária, Füredi Ágnes és Márkus Péter várja az érdeklődőket. Részvételi díj: 3 000–10 000 Ft/fő, anyagi helyzettől függően.

Aktuális programok az Egyesület programjai alatt vagy a Társszervezet programjai alatt

A Transzformáció Társasjátékot a skóciai Findhorn közösség két tagja, Joy Drake és Kathy Tyler keltette életre és fejlesztette ki , sok-sok önismeretfejlesztésben, terápiás munkában tapasztalt ember kreatív hozzájárulásával alakítva ki a játék végleges formáját.

A Transzformáció Játék nevű önismereti társasjáték a skóciai Findhorn Alapítvány spirituális közösségében született meg.
Magyarországon az első kiadást a Magyar Transzperszonális Egyesület gondozta és azóta már 3 kiadást ért meg.

A Transzformáció Játék a belső átalakulásról szól; lehetőséget biztosít arra, hogy egy eddig megoldatlan problémára megfogalmazott személyes játékcél elérésén keresztül játékos formában megértsük, és méltósággal átalakíthassuk azt a módot, ahogyan életünket ”játsszuk”.

A Játékban nagyon szemléletesen képeződik le működésünk. Tükröt tart személyiségünk és életünk elé, világos visszajelzéseket, pontos felismeréseket és rálátást ad arra, hogy milyen módon szerzünk tapasztalatokat, s hogyan reagálunk azokra. Utat mutat ahhoz, hogy hogyan tudatosítsuk tudattalan mintáinkat, folyamatainkat, reakcióinkat, hogyan szabaduljunk meg azoktól, amelyek gátolnak, s ismerjünk fel eddig rejtett képességeket, amelyeket új erőforrásként hasznosíthatunk célunk, céljaink elérése érdekében.

A játék kezdetén minden játékos megfogalmazza saját személyes játékcélját, fókusz-kérdését, s végig erre figyelve néz a játék önismereti tükrébe. Az a probléma vagy kérdés, amelyet játékcélként választunk, érzelmileg is megérint bennünket, s ez még érdekesebbé teszi a részvételt.

Bármilyen aktuális személyes problémára vonatkozó kérdés feltehető, amelyet a játékos jelen élethelyzetében nem tud megválaszolni, amelyre kiutat, megoldást keres. Rákérdezhetünk bármilyen párkapcsolati, családi, munkahelyi, kommunikációs vagy életvezetési gondunkra, pl. „az a szándékom, hogy több időt töltsek a párommal”, „szeretnék kibékülni az unokatestvéremmel”, „hogyan lehetnék türelmesebb a kollégáimmal”, „hogyan szabaduljak meg indokolatlan féltékenységemtől” stb., de vonatkozhat a kérdés életcélunkra, feladatunkra, szemléletünkre, belső, szellemi utunkra is: „szeretnék teljesebb életet élni”, „szükséges-e, hogy pályát módosítsak”, „mit kell tennem ahhoz, hogy még harmonikusabb életet élhessek” stb. A feltétel csak annyi, hogy a probléma megoldása pozitív szándék formájában fejeződjön ki. A játék minden momentuma erre jelez majd vissza.
A játéktól kért - várt segítségért a játékos viszonzásul ajánljon is fel valamit; pl. teljes őszinteséget, a játékostársak maximális támogatását, az idő hatékony kihasználását stb.

A játék életünket modellezi egy hagyományos társasjáték elemeihez hasonló kellék-készlettel: játéktábla, bábuk, dobókocka, kártyák, zsetonok stb. Itt viszont a játékosok - megszületésük után - nem egy közös pályán versenyeznek a mielőbbi célba jutásért, hanem ki-ki a saját - önmagába visszatérő kelta szentháromság-szimbólum alakú – életútján halad a sorsot jelképező dobókocka segítségével a játék négy szintjén: fizikai, érzelmi, értelmi és szellemi szinten. Az Életút állomásait, a játékmezőket – az önismerethez segítő különféle tapasztalásokat: Felismerés, Visszatartó erő, Intuitív szikra, Szabad akarat, Csüggedés, Elismerés, Szolgálat, Átalakulás, Áldás, Csoda, Angyalok – az emberiség ősi, univerzális szimbólum-rendszereinek elemei jelzik.

Az Életút egyes állomásain szerezhető tapasztalatok négyféle kártyacsomag elemeinek, a játék négy szintjéhez tartozó Tudatosítás zsetonoknak, az intuíciót jelképező Intuitív szikra érme feldobásának, a Szolgálat zsetonoknak és a Fájdalom kártyácskáknak a kombinációiból tevődnek össze.

Az Angyal kártyák fontos és nagy energiájú belső erőforrásainkat, a Felismerés kártyák már tudatos és ismert pozitív tulajdonságainkat, mintáinkat, a Visszatartó erő kártyák tudattalan, régi, a túlélést szolgáló, a haladást akadályozó, lassító beidegződéseket, szokásokat képviselnek, az Univerzum üzenete kártyák pedig a környező világ szabad akaratunkból hozott döntéseinkre adott reakcióit képviselik egyszerűen megfogalmazott általános emberi bölcsességek, tapasztalatok formájában.

A kártyákkal a fókuszkérdés megfogalmazását követően a tudattalanunkat jelképező személyes tudattalan borítékunkat is megtöltjük. Játékbeli megszületésünk után Életutunkon a dobókocka segítségével haladunk, s közben a játékmezők szabályai alapján egyrészt ezeknek a „hozott” - a borítékból kihúzott - erőforrásoknak, felismerések-nek és visszatartó erőknek a kérdésünkkel való összefüggéseivel ismerkedünk meg, másrészt a közös bölcsességből, a maradék kártyacsomagokból húzva tanulunk magunkról és a problémánkról. Találkozhatunk örömteli és fájdalmas élményekkel, felfedezhetjük és mozgósíthatjuk fel nem ismert tudásunkat, lehetőségeinket, próbára tehetjük intuíciónkat, szabad akaratunkat, szolgálatot teljesíthetünk, elismerhetjük mások és a magunk érdemeit, felismeréseket nyerhetünk, csodákat teremthetünk…

Amikor a játékos pontosan azt a kártyalapot, zsetont húzza, vagy arra a mezőre lép, amelyre éppen akkor szüksége van, az nem a véletlen műve, hanem – Jung elnevezése alapján - a szinkronicitásé, amely az egybeeső jelenségek közötti mélyebb, holisztikus valóságra utal.

A játékostársakkal és a játékvezetővel folyó, a hétköznapitól eltérő interakciók is mélyíthetik a magunk- és társaink tudatosságát, legelőször is a játék fizikai szintjén. Ennek tapasztalatait piros színű személyes táblánkon gyűjtjük. A szintről való továbblépéshez növekvő tudatosság szükséges, amelyet a Visszatartó erők okozta, fejlődést lassító fájdalmak tudatosításával, megszüntetésével, Tudatosítás zsetonok és Szolgálat elnyerésével, vagy az Angyalok segítségével érhetünk el.

Ha a fizikai szintű tulajdonságok, egészség, család, környezet, munka, határok, túlélés, szexualitás stb. területén kellő önismeretre tettünk szert, továbbléphetünk az érzelmek szintjére, amelyen érzéseinkről, kapcsolatainkról, önmagunkhoz való viszonyunkról, vágyainkról, szükségleteinkről stb. szerzett tapasztalatainkat narancssárga táblánkon rögzítjük. Ha kérdésünket az érzelmi szinten is kimerítően körbejártuk, továbblépünk a gondolati szintre, melynek sárga színű személyes táblájára többek között hiedelmeink, értékrendszerünk, gondolatmintáink, szűrőink, logikánk, döntési mechanizmusunk köréből gyűjtött élményeinket jegyezzük fel. Ha a szellemi szint lila színű személyes táblájára is kellő számú kártyát, zsetont vagy angyalt gyűjtöttünk, és fájdalmainkból itt is megtanultuk a leckét, tehát elengedhettük őket, s emellett személyes tudattalan borítékunkban hozott minden útravalónkat, készségünket megismertük s használatba vettük, akkor a játékunk véget ér.

E fizikai, érzelmi, mentális és spirituális szintű belső utazás során eljuthatunk a belső átalakulás állapotába - megérhetünk a transzformációra, amelyben, ha a játék elején jól kérdeztünk, akkor csendben befelé figyelve meg fogjuk hallani a választ.

A képzett facilitátor által vezetett Transzformáció Játék lényegesen több lehetőséget ad annál, mint amit a Játék dobozában található játékszabály kínál. A játékvezető jelenléte, figyelme, támogató kérdései és visszajelzései elmélyíthetik, hatékonyabbá tehetik a játékosok egyéni haladását s a játékosok közötti kommunikációt is.

A Játék fontos tulajdonsága, hogy a problémával való foglalkozás megtapasztalása által segít az egyénnek megérteni, hogy életének alakítása a saját kezében van, amiért felelősséggel tartozik.

A Játék nemcsak baráti társaságokban, családban vagy munkahelyi közösségekben segítheti elő az egymás megértéséhez és támogatásához – többek között - szükséges nyitottságot, együttérzést, az önismeretet s a személyiség fejlődését, hanem segítő helyzetben is hasznos, kiegészítő, utógondozást támogató eszköz lehet.
A Játékot 2-4 fő játszhatja; ideális a 4 fő.

A Magyar Transzperszonális Egyesület (www.transzperszonalis.hu) hetedik nyelven, magyarul, 1997-ben adta ki először a Transzformáció Játékot, s erre az évre tervezi a Játék újabb kiadását.
1998-ban az MTE koordinálásával – holland játékvezetők támogatásával – két findhorni tréner: Mary Inglis és Suzanne Miles 14 játék-facilitátort képzett ki Budapesten, kéthetes intenzív tanfolyamon.