Anja Brasser Család és szervezetállítás hétvége 2010 november 13-14

A család- és szervezetállítás műhelymunkát Anja Brasser holland transzperszonális szemléletű terapeuta vezeti, aki a módszert közvetlenül Bert Hellingertől sajátította el.
A módszer azonban csupán eszköz a terapeuta kezében. A többlet Anja személyiségéből fakadó mély empátia valamint több évtizedes, terapeutaként szerzett gyakorlata.

Helyszín: Remény Háza Szeged, Jósika u. 33.
Részvételi díj: 20.000 Ft
Csak egyik napra 12.000 Ft állítóknak, 6.000 Ft megszemélyesítőknek

Jelentkezés:
Dr. Katona Andrásné katonane.vera@gmail.com Tel: 06304025392
Halmágyi Piroska halmagyip@mailbox.hu Tel: 06304661863

Létezésünket minden szinten meghatározzák kapcsolataink, különösen a családi kapcsolatok. A családfelállításnál ezeknek a kapcsolatoknak az erőtere jelenik meg, akár négy-öt generációra visszamenőleg. Azáltal, hogy a minták érzékelhetővé válnak, a traumatikus pontokat beazonosítjuk, feloldjuk, elmozdulás indul be, a hullámok elsimulnak. Minden szereplő az őt megillető helyre kerül és csak azért vállal felelősséget, ami az ő sorsa. A szeretetteljes, gyógyító megerősítések elkezdenek hatni az egész rendszerre.

A családhoz hasonló kapcsolatháló működik a különböző szervezetekben. Az állítás során a valós viszonyok feltárása után következik a „rendcsinálás”, azaz mindenki az őt megillető helyre kerül, így megindulhat a változás, a problémák megoldása.
Szervezetállítási témák pl.: projektek vizsgálata, válság okainak kiderítése, a munkaközösségekben az együttműködés akadályainak felderítése, célok vizsgálata, vállalkozás kiértékelése.