European Transpersonal Association

13. EUROTAS-konferencia, Bulgária 2010. szeptember 21-25

Az Európai Transzperszonális Szövetség (EUROTAS) Brüsszelben született meg 1987-ben, amikor egy csoport annak megvitatására gyűlt össze, hogy vajon Európa transzperszonális egyesületeinek javára válna-e, ha létrejönne egy páneurópai szervezet munkájuk támogatására és az Európában transzperszonális tevékenységet folytató különböző szervezetek közti kommunikáció javítására. A találkozó résztvevői közt számos szakma, életkor és nemzetiség képviselői jelen voltak. A csoport hamar felismerte, hogy ők csupán egy kisebb keresztmetszetét képviselik mindazoknak, akik Európában érdeklődnek a transzperszonális irányzat és meditáció tanulmányozása iránt. Egyértelmű volt, hogy nagy hasznot jelentene egy központi szervezet létezése, amely forrásokat, segítséget és tanácsot ad tagjainak és más érdeklődőknek egyaránt, így az EUROTAS ilyen szellemiségben alakult meg. A szerény kezdetek óta az EUROTAS módszeres fejlődésen ment keresztül. Az EUROTAS „az európai transzperszonális szervezetekből álló politika- és vallásmentes, nonprofit, multidiszciplináris szervezetként” határozta meg magát. A nemzeti transzperszonális szervezetek összefogásán keresztül az EUROTAS hamar megtapasztalta a szabad ötlet- és információcsere előnyeit, amely gyorsan megjelent a leggyakorlatibb szinten is. Az EUROTAS-t létrehozó tagok az egyértelműen megfogalmazott elsődleges célokat egy alkotmányban foglalták össze.

Ezek a célkitűzések a következők:

1. Olyan környezet megteremtése, amely a különböző tudományterületek nézőpontjának megbékélésére törekszik. Ez a tudomány, spiritualitás, filozófia és művészet összehangolását jelenti az emberi lény testének, elméjének, lelkének és szellemének holisztikus átalakulása érdekében.

2. A transzperszonális szemlélet különböző érdeklődési területein zajló elméleti és alkalmazott kutatás fejlesztése. Ezek a területek a transzperszonális pszichológia és pszichoterápia, kreativitás és tanulási képesség, meditáció és spirituális hagyományok, a tudat és annak rendhagyó állapotai, különös tekintettel a misztikusok és a hagyományos bölcsesség által leírt, megosztás nélküli, egységélményhez vezető tudatállapotokra.

3. Európai szintű hálózat kialakításának támogatása a transzperszonális területen.

4. A kutatók, az EUROTAS tagjai és az egyéb érdeklődő csoportok és egyének közti kommunikáció elősegítése és ösztönzése konferenciák, előadások, hírlevelek és egyéb kiadványok segítségével.

5. Nemzetközi projektek elősegítése az oktatás, kutatás és szolgáltatások terén.

6. Egyéb csoportokkal és szervezetekkel, például a Nemzetközi Transzperszonális Egyesülettel és az amerikai Transzperszonális Pszichológiai Egyesülettel, valamint a nemzetközi transzperszonális mozgalom számos más képviselőjével kialakított kapcsolatok ösztönzése.

7. A transzperszonális szemlélet és fogalmi keret alkalmazásának támogatása az oktatásban, a gazdaság, ökológia, politika, művészet és az emberi élet és társadalom egyéb területein.

EUROTAS: http://www.eurotas.org

EUROTAS newsletters: