Kheiron Pszichológiai Tanácsadó és Oktató Központ

Kheiron kentaur a sebzett gyógyító. Isteni minőségében halhatatlan, tanítója és orvosa a hősöknek, és egyúttal a gyógyítás istenének, Aszklépiosznak is. Az ő alakját választottuk jelképül, egy olyan korszakban, melyben kettős feladattal birkóznak sokan: úgy gyógyulni, hogy közben feladatainkat, kötelezettségeinket is el kell látni. Úgy is mondhatjuk, Kheiron a békés harcos segítője, aki a szeretet útján járva száll szembe a félelemmel, az igazságtalansággal.

A Kheiron központ ezeket a mitológiai és filozófiai gondolatokat, a távlati célokat a mindennapi életben segíti megvalósítani. A transzperszonális pszichológia és pszichoterápia eszközeivel lehetőséget nyújt az önismeret elmélyítéséhez, és az önismeret segítségével a testi lelki gyógyuláshoz és az önmegvalósításhoz.

Várjuk azokat, akik szeretnének pszichoterapeuta és konzultáns kollégáink segítségével többet felfedezni önmagukból, hogy jobban megvalósítsák céljaikat:

• a belső fejlődés akadályainak elhárítása,
• krónikus betegségből gyógyulás,
• relaxációs és meditációs technikák tanulása,
• konfliktusok megoldása,
• az ősök felfedezése,
• a türelemre, a szeretetre és munkára való képesség fejlesztése,
• a testi-lelki erőforrások megtalálása,

és még ki tudja, hányféle módon fogalmazhatjuk meg a lényeget: a kiegyensúlyozott, örömteli, kreatív élet megvalósulását.

Központunkban jelentkezni lehet egyéni és csoportos pszichoterápiára és konzultációra személyes, párkapcsolati és munkahelyi konfliktusokban. Bizonyos problémákban, pl. a spirituális krízisekben különösen fontos lehet transzperszonális képzettségű kollégáink szakértelme.

A transzperszonális pszichológia oktatóbázisa is a Kheiron központ. Várjuk pszichológus és pszichoterapeuta kollégák érdeklődését képzéseinken. A tanácsadók, orvosok, tanárok és más segítő foglalkozásúak számára is tartunk komplex képzéseket, ahol a tp pszichológia elméleti oktatása mellett a készségek fejlesztésére, a gyakorlati munkára helyezzük a hangsúlyt. Nemzetközi kapcsolataink révén rendszeresen sor kerül külföldi terapeuták meghívására is.

Cím: 1061 Budapest, Hegedű u. 9. fszt/3. 13. kapucsengő
Telefon: (1) 341-4501, (06) 30-552-9905
Emailcím: kheiron(kukac)transzperszonalis(pont)hu
Honlap: www.kheironkozpont.hu

A Kheiron Központ rendszeres programjai:

Autogén tréning, alapfokú relaxációs csoport

Az alapfokú 34 órás tanfolyam 17 hét alatt, heti egyszeri 2 órás találkozót jelent, és a napi rendszeres gyakorlással sajátítják el a résztvevők a módszert. Segítségével sokféle betegségben valódi gyógyulás történhet, mint pl. az emésztőrendszer fekélybetegségei, allergia, pajzsmirigy-túltengés, asztma, az izületi gyulladások több formája, pánikbetegség, anginás panaszok, érszűkület, szexuális zavarok, stb. Orvosi és pszichológiai vizsgálatok egyértelműen bizonyítják a betegségekkel szembeni preventív hatást is.
Az AT rendszeres gyakorlásával elérhetjük az érzelmi és indulati életünk harmonizálását, kapcsolatainkban nagyobb megértést, türelmet tapasztalunk. Segítségével javítható a koncentráció, feloldhatók bizonyos akadályok szellemi életünkben, javul a feladatok megoldásának belső feltétele.
A különböző meditációs utak gyakorlói sokszor tapasztalják, hogy az AT elsajátítása javítja a meditációt is. Ezért azoknak, akik érdeklődnek a meditáció iránt, jó előkészületet jelent a módosult, nem hipnotikus transzállapotok eléréséhez.
Új jelentkezőkkel a tanfolyam kezdete előtt első interjút készítünk.

Csoportvezető: Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta

A szív gyógyítása
Önismereti transzperszonális sajátélményű csoport 2009/2010

Az önismeret útján haladva eljutunk mélyebb rétegeinkhez is. Sokaknak ebben az időszakban már nem okoz gondot a mindennapokhoz való alkalmazkodás, örömteliek napjaik. Elfogadták, hogy a belső folyamatokkal való törődés lényegi részét képezi életünknek. Jelen van annyi erő, amennyire szükségük van terveik, vágyaik megvalósításához. Ebben a szakaszban rábukkanhatunk azonban arra a hiányra, mely a szív mélyén él. Talán nehéz ezt megfogalmazni, felismerni, hogy van egy űr, melyet hiába próbálunk valami mással betölteni: nyüzsgéssel, szex-szel, vagy akár fontos kapcsolatokkal. Saját magunk tudunk csak erre a hiányra rábukkanni, mely mögött sokszor fájdalommal találkozunk. Lehet, hogy csak halvány sejtelem él bennünk erről, máskor dörömbölő félelem, szorongás. A lényeg: semmi, ami kívül van, igazán nem tudja betölteni.
A szív gyógyítása azt jelenti ebben a csoportmunkában, hogy őszintén szembenézünk magunkkal, és elindulunk, hogy nyomára bukkanjunk szívünk érzéseinek. Gyakran találkozunk sajátunkhoz hasonló érzésekkel, és így a folyamatok felerősödnek, tanuljuk a valódi együttérzést. Egymást kísérjük és segítjük a csoportfolyamatban, miközben tiszteljük és toleráljuk a másságot.
A csoportban használjuk az imagináció, a rajzolás, és a mozgás önkifejezési lehetőségeit, hogy azt, ami a szemnek láthatatlan, meg tudjuk találni, és fokozatosan, lépésről lépésre kifejezni. Ha szükség van a sebek gyógyítására, azt is meg kell tennünk. Ebben a csoportban természetesen nem tud minden megtörténni, de fontos folyamatokat lehet elindítani.
A csoport azoknak szól, akik már dolgoztak különböző formában érzésvilágukkal, ismerik az alapvető eszközöket.

A csoport létszáma max 14 fő.
Ideje: mindig pénteken 17-21 óráig, szombaton 9-18 óráig.
Csoportvezető: Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta

Hallgatni – meghallgatni
70 órás tréning segítő foglalkozásúaknak

Minden segítő foglalkozásnak, legyen az tanító, gyógyító, tanácsadó, vezető vagy gondozó, lényegi kérdése maga a segítő kapcsolat. Tud-e a segítő hallgatni, jelen lenni úgy, hogy a másik érezze a teljes figyelmet, és tud-e meghallgatni, hogy a másik saját megoldását találhassa meg? Ezt a csoportot jól kiegészíti a „Ki segít a segítőnek” képzésünk.

A tréningen elsősorban a gyakorlatra fektetjük a hangsúlyt, a készségek, képességek fejlesztésére és a személyes hatékonyság fokozására. A képzés általános jellegű, mindenki saját magához képest fejleszti módszertanát. Így bármely segítő kapcsolatban használhatók az itt megszerzett készségek: tanár, pszichológus, orvos, nővér, asszisztens, gyógypedagógus, stb. Az is jó motiváció, ha családi, baráti körben szeretnénk tudatosabbá tenni kommunikációnkat.

A munka középpontjában a segítő beszélgetés vezetése áll. Gyakoroljuk a kérdezést, a megfigyelést, az optimális támogatást, a visszajelzéseket, az explorációt. Tanulunk figyelni a szavakra, a tartalomra, és arra, ami a szavak mögött fejeződik ki a metakommunikációban. Tanulunk mindeközben figyelni önmagunkra, használni saját verbális és metakommunikatív eszközeinket, hogy megfelelően vezethessük a segítő beszélgetést.

Két alapvető témánk egyike a humanisztikus pszichológia által kidolgozott empátia, megértés és kongruencia hármasa. A másik a transzperszonális szemlélet tudatosítása és aktív használata a kapcsolatban. Többek között ide tartozik a kölcsönös növekedés elve, vagy olyan szellemi képességeink fejlesztése, mint az inspiráció, a kreativitás, a humor és az intuíció.

A képzés során 3 szakkönyv alapján önálló irodalomfeldolgozás is történik. A résztvevők megtanulják a kliensekkel való munka háttérfeladatait is, elsősorban a dokumentáció és az elemzés szempontjait.
A képzést később kiegészítheti majd szupervíziós gyakorlati munka.
A képzés záródolgozattal fejeződik be.
Hiányzást max. 15 %-ot fogadunk el. A képzés elvégzéséről tanúsítványt adunk.

A tréning 5 hétvégén keresztül zajlik, havonta egy alkalommal. Az egyes alkalmak pénteken 15-20 óráig és szombaton 9-19 óráig tartanak.
A csoport létszáma max. 14 fő.
Csoportvezető: Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta
.