UTAK A HARMÓNIÁHOZ

LOUISE BLOEMEN PROGRAMJA: 2007. március – április: Budapest, Pécs, Szeged

Louise Bloemen közel két éve mutatkozott be a Magyar Transzperszonális Egyesület Nyári Egyetemén "A belső pár" című csoportmunkával.  Tavaly februárban és szeptemberben Budapesten, Pécsett és Szegeden vezetetett sikeres önismereti csoportokat és számos egyéni terápiás ülést. Különösen említésre méltó Louise kiváló gyógyító és előadói képessége, mély és széleskörű tapasztalata, a használt módszerek (Hellinger-féle családkonstelláció, Gestalt, légzés stb.) nyitott, spontán, kreatív és hatékony alkalmazása.
Louise 1943-ban született Hollandiában, 30 éve dolgozik, mint Gestalt terapeuta, relációs tréner és asztrológus. Saját belső fejlődését, az archetípusok, az előző életek és a sejtmemória iránti érdeklődését követve munkája egyre inkább holisztikus, transzperszonális szemléletűvé vált, abban az értelemben, hogy a kliens személyes adottságai és pszichés állapota mellett teljes energetikai és kapcsolati lényét, életének alapvető lényegét is figyelembe veszi.

Louise egy mélyebb tudatosságra ébredés lehetőségét kínálja fel, és annak a képességnek a kifejlesztését, hogy a szenvedés és az áldozatiság érzését megértéssé, együttérzéssé és valódi egyetemes szeretetté tudjuk átváltoztatni, s ezzel a planetáris harmónia növeléséhez is hozzájáruljunk.

A tavaszi workshopok tervezett három fő témája:

1. ÉLNI, SZERETNI, HALNI TRANSZPERSZONÁLIS MÓDON

Élni, szeretni, halni személyes szinten - ezt gyakorolja naponta a világon minden ember.
Többnyire a magunk és mások által keltett reakciók érzelmi hatásaiban élünk. Olvassuk az újságban, látjuk a televízióban, hogy az emberiség a túlélésért folytatott küzdelem során milyen szélsőséges körülményeket hoz létre bolygónkon.

Minden emberi lény legmélyebb vágya: harmóniában élni.  De vajon van-e a családban, az iskolában, az egyház vagy az állam részéről bárki, aki megtanít minket arra, hogyan teremtsünk emberi harmóniát? Érzelmes tündérmesékben hiszünk mindaddig, amíg valamilyen „katasztrofális” esemény le nem rombolja illúzióinkat, és ez intenzív negatív érzelmi állapotokat kelthet. Ilyenkor úgy érezhetjük, hogy áldozatok vagyunk – az életnek, egy helyzetnek vagy egy másik személynek az áldozatai.

Ha nem fejezzük ki érzéseinket, depresszióssá válhatunk, vagy ha érzéseinknek kontrollálatlan módon engedünk utat (szomorúság, harag vagy agresszió formájában), akkor azonnali negatív reakciót válthatunk ki másokból. Ám ha nem rekedünk meg érzelmeinkben és az áldozat szerepében, akkor eljuthatunk annak megértéséhez, hogy valamilyen módon felelősek vagyunk a velünk történtekért. Ez pedig segítség keresésére késztet, ahhoz, hogy a későbbiekben ne idézzünk elő hasonló fájdalmas helyzeteket.

Sem a politikai rendszerek, sem a hagyományos vallások nem képesek mindenre kiterjedő, tartós harmóniát teremteni; s az emberek meg is tapasztalhatják, hogy ezek az intézmények nem hoznak megoldást. A pszichológia fejlődése és a különféle pszichoterápiás módszerek egy teljes, új világot nyitottak meg önmagunk megismerésére. A pszichiáter nyugtató pirulája helyett felfedezhetjük valóságos működésünket, és olyan módszereket tanulhatunk, amelyekkel javíthatjuk kommunikációnkat, és kezünkbe vehetjük saját életünk irányítását.

Ez – önazonosításunk minőségétől függően – hoz több-kevesebb eredményt. Azonban mindaddig, amíg megmaradunk az anyagi „jó dolgok” és a kapcsolatainkban vélt biztonság keresésénél – egy személyes, földi, horizontális síkon, vagyis az „én és a mások” síkján –, addig az érzelmi hullámok és ciklikus változások félelmet, bizonytalanságot keltenek bennünk, és olyan védekező reakciókat válthatnak ki, mint pl. az agresszió, a bosszú vagy a terror; azaz állati lényünk működik.

Ám az ember egyben spirituális lény is – sőt, maga az élet teremtője. Ha mindezeket felismertük, tudatosan dönthetjük el, hogy mit is teremtsünk ezután.
Az „Élni, szeretni, halni transzperszonális módon” című hétvégi workshopok abban segíthetnek, hogyan érhetjük el a valódi belső harmóniát.

A munka során az alábbiakról tanulhatunk:

 Hogyan szabaduljunk meg érzelmi blokkjainktól, félelmeinktől, kapcsolati nehézségeinktől és projekcióinktól
 
Hogyan fogadjuk el önnön felelősségünket; hogy saját magunk vagyunk felnőtt életünk, kapcsolataink, halálunk minőségének vezetői, irányítói
 
Hogyan váljunk nyitottá és hangolódjunk rá belső spirituális középpontunkra, harmóniánk és bölcsességünk forrására

2. WORKSHOP AZ ELMÚLÁSRÓL

Mindannyian meghalunk… Ám nem mindegy, hogyan halunk meg…, és az is nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban hogyan vesznek részt majd a körülöttünk lévő emberek…
A természeti népeknél a halál a mindennapi élet része. A halálhoz – vallási meggyőződéstől függően – különböző szertartásokat kapcsolnak, hogy átvezessék a lelket a „másik világ”-ba. A nyugati társadalmakban manapság nincs az embereknek semmilyen „pozitív” hitrendszere azzal kapcsolatban, hogy mi történik a halál után. Az Élet igazi értelme nagyon gyakran elvész, vagy olyan „földi dolgokra” vetül, mint a jólét, a státusz, vagy a kapcsolatok. A halál sokaknak csak annyit jelent, hogy mindezeknek vége.

A fentiek miatt sokszor inkább kerüljük a témát, nem beszélünk róla világosan, s akinek szembe kell néznie a halállal, lelkileg teljesen magára marad. Ha nem tudjuk, mit gondoljunk, illetve hogyan kommunikáljunk helyesen az élet utáni dolgokról, ez fájdalmat okozhat az elmenni készülőnek és a maradóknak egyaránt; s megakadályozhat mindenfajta fejlődést, érést, amely közelebb viheti az érintetteket a harmóniához ezen a területen is. A nyílt kommunikáció hidakat épít, és lehetővé teszi a szeretet és az együttérzés – a legmagasabb szintű emberi viszonyulások – kifejeződését, kicserélődését. Vajon hányszor kell meghalnunk és újjászületnünk ahhoz, hogy megteremtsük az élet és kapcsolataink tudatos és harmonikus megélését?

A híres svájci pszichiáter, Elisabeth Kübler-Ross volt az első, aki olyan workshopokat vezetett az Egyesült Államokban és Európában, amelyeken egészségügyben dolgozó szakemberek vettek részt (terminális állapotú) pácienseikkel és azok családtagjaival. Ezeken a csoportokon lehetőség nyílt arra, hogy a résztvevők – szégyen nélkül – megoszthassák egymással az elmúlással kapcsolatos érzéseiket, érzelmeiket, és képesek legyenek felülemelkedni azokon.

Az elmúlás témájával kapcsolatos workshopunkon hasonló csoportos munkára van lehetőség. A csoportra várunk terminális állapotú betegekkel foglalkozó szakembereket valamint betegek hozzátartozóit. Várunk továbbá olyan jelentkezőket is, akik a problémában közvetlenül nem érintettek, de érdeklődnek a téma iránt.

Módszerek: Gestalt, Hellinger-féle családkonstelláció, légzés, érzelmi felszabadítás, tánc, zene és meditáció.

3. ÉLNI, SZERETNI, BOLDOG GYERMEKEKET NEVELNI...

Az emberek tudattalanul ismétlik kapcsolataikban és gyermekeikben azokat a jó és rossz példákat és mintákat, amelyeket szüleiktől, tanáraiktól és életük más, fontos szereplőitől tanultak meg.

Gyermekeink megértés nélkül – tudattalanul és érzelmekkel együtt – vesznek át minden információt, és teremtik újra a mintákat állandó – néha ördögi – körökben fiatalkorban és életük további során. Ennek eredményét láthatjuk riasztó mindennapjaink bölcsességet és harmóniát nélkülöző világában.

Mindannyian vágyakozunk szeretetre és harmóniára. Miközben felismerjük annak felelősségét, hogy magunk és mások számára tudatosan teremtsünk jó életet, fel kell fedeznünk belső, rejtett mintáinkat, hogy meggyógyítsuk és átalakítsuk őket. Elsősorban szülőket, nagyszülőket, tanárokat, nevelőket várunk erre a csoportra.

A család-konstelláció, a tranzakció-analízis és a tudatos kommunikáció módszereivel dolgozunk.

4. UTAK A HARMÓNIÁHOZ, UTAK A TELJESSÉGHEZ

Ruzsa Ágotával, Alice Bailey követőjével, a hétsugártan oktatójával közösen tartandó sajátélményű bemutató csoportfoglalkozás a XX. századi Gestalt- és Hellinger-féle pszichológia és az Ősi Bölcsesség, tibeti alapú 7 sugártan metafizika találkozásáról.

Személyes kérdéseink, problémáink megoldásában – elsősorban –  az alábbi módszerek segíthetnek:

– HELLINGER-FÉLE CSALÁDKONSTELLÁCIÓ

Ezt az intenzív csoport-módszert Bert Hellinger dolgozta ki saját tapasztalatai alapján, amelyeket Gestalt- és más terápiás és energetikai módszerekben szerzett.

Alapinformációk megadását követően a problémájára megoldást kereső személy néhány csoporttagot kiválaszt családtagjai, illetve számára fontos értékek megszemélyesítésére, és spontán módon elhelyezi őket a teremben. Ami ezután következik, az a minden emberben meglévő azon intuitív képességen alapul, hogy a minden kapcsolat alapját képező energetikai hálóról információt vesz fel és ad át a célszemélynek, s ezzel segíti őt a gyógyulásban, a harmónia, a megértés és az együttérzés megteremtésében.

– GESTALT MÓDSZER

A Fritz Perls által kidolgozott Gestalt-módszer alkalmas arra, hogy tudatosítsuk a hétköznapi életünket gyermekkorunk óta irányító érzelmeinket és reakcióinkat. Ezek egy alakzatot, „egész”-t (Gestalt) formálnak bennünk, amely oly szorosan és tudattalanul válik részünkké, hogy – részben vagy egészben – akadályozza ön-megismerésünket, és következésképpen befolyásolja valamennyi kapcsolatunkat.

A terápia egyik leggyakrabban használt eszköze az „üres szék”, amelybe bárkit beleképzelve bármi kimondható és felfedezhető – ezáltal szabaddá válhatunk, és képesek lehetünk az “itt és most”-ban élni és életünk lehetőségeit megvalósítani.

Tervezett program:

- Március 24-25. (szombat-vasárnap): Élni, szeretni, halni transzperszonális módon
Helyszín: Budapest, Egészségforrás Alapítvány, IX. Ráday u. 37. Részvételi díj: 25 000/15 000 Ft

- Március 31. (szombat): Előadás (délelőtt Gánti Bencével közösen) és gyakorlati demonstráció (délután) a tranzakció analízis, a gestalt és a Hellinger módszerekről.
Helyszín: Budapest, MONÁSZ Felnőttoktatási Intézet, Integrál Pszichológia szak, Károly Gáspár Egyetem Díszterme, VIII. Reviczky u. 4/c. I. em. (www.monasz.hu), Belépődíj: 5 800 Ft (egész napra).

- Április 1. (vasárnap): Élni, szeretni, boldog gyermekeket nevelni... (megfelelő érdeklődés esetén)
Helyszín: Budapest, Egészségforrás Alapítvány, IX. Ráday u. 37. Részvételi díj: 10 000 Ft

- Április 3. (kedd délután): Utak a harmóniához, utak a teljességhez, Ruzsa Ágotával közösen
Helyszín: Budapest, Ariadne Gaia Alapítvány, I. Donáti u. 46. Részvételi díj: felajánlott adomány
Jelentkezés: Ruzsa Ágota: 06 20 968 5448 vagy Füredi Ágnes: 06 20 972 7306

- Április 7-8. (szombat-vasárnap): VÁLTOZÁS!!! – Konzultáció és pszichológiai támaszadás terminális állapotú betegek és családjuk látogatásával.
Jelentkezés: Füredi Ágnes: 06 20 972 7306 vagy furedi.agnes@mail.datanet.hu

- Április 14-15. (szombat-vasárnap): UTAK A HARMÓNIÁHOZ - Szabadabban élni, szeretni és kommunikálni
Helyszín: Pécs. További információ: Dr. Buda László: 06 30 227 0972; laszlo.buda@etk.pte.hu

- Április 21-22. (szombat-vasárnap): Élni, szeretni, halni transzperszonális módon
Helyszín: Szeged. További információ: Halmágyi Piroska: 06 30 466 1863; halmagyip@freemail.hu

***

A kétnapos budapesti workshopok részvételi díja a csoport létszámától függ:
                10-15 fő között: 25 000 Ft; 15-20 fő között: 20 000 Ft; 20 fő fölött: 15 000 Ft.

A programokat önköltségi árú részvételi díjért kínáljuk, azzal a kéréssel, hogy ha anyagi helyzeted megengedi, ezen felül is támogasd munkánkat.

Hétköznap délutánonként Louise egyéni konzultációs, terápiás foglalkozásokat tart. A másfél órás egyéni ülés teljes ára: 14 000 Ft + 2 000 Ft tolmácsolási díj (ha szükséges). (Louise angolul, németül és franciául beszél.)
Ezekre Budapesten, március 28-30 között, április 2-án, április 4-6 között valamint 11-12-én, Pécsett április 16-17-én, Szegeden pedig április 19-20-án kerülhet sor.

Kérjük, járulj hozzá a magasabb részvételhez azzal is, hogy ezt az üzenetet továbbítod érdeklődő barátaidnak, ismerőseidnek.

Érdeklődés és jelentkezés:
 
Füredi Ágnes: furedi.agnes@mail.datanet.hu; telefon: 06 20 972 7306
Katona Györgyi: kagyorgyi@freemail.hu

Magyar Transzperszonális Egyesület: www.transzperszonalis.hu