transzperszonális latin eredetű szó, jelentése: túl a személyesen. A kifejezést Jung használta először, annak megjelölésére, hogy mindennapi világunkon túli emberi tapasztalatok is gazdagítják életünket. Ide tartoznak kiemelkedő szellemi, spirituális élményeink, meditációs tapasztalataink, a különleges csúcsélmények, az élet sokszor fájdalmas, szenvedésteli, máskor eksztázissá fokozódó pillanatai. Emberi minőségünk lehetőséget nyújt arra, hogy ezeknek a különleges tapasztalatoknak jelentést és értelmet adjunk, általuk hétköznapi életünket megfényesítsük, és személyiségünk fejlődésével az emberi közösség szolgálatára lehessünk.

transzperszonális pszichológia elismeri az ember spirituális oldalát, és az erre vonatkozó – különböző hagyományokból is táplálkozó – tudással kiegészíti a humanisztikus és kognitív lélektani irányzatok ismeretanyagát. A transzperszonális pszichológiát fémjelzi ma többek között R. Assagioli, Ken Wilber, C. G. Jung, F. Vaughan, R. Walsh neve.

Magyar Transzperszonális Egyesületet (MTE) 1994-ben alapították azok, akik megtapasztalták a transzperszonális szemléletű önismereti munka gyógyító, segítő hatását személyes életükben és munkájukban. Célul tűzték ki a hazánkban alig ismert transzperszonális pszichológia és szemlélet megismertetését. Fontos feladatuknak tartják azt is, hogy egy új értékrendet képviseljenek, amely az élet örömteli kiteljesedését kínálja pénzközpontúvá és embertelenné váló világunkban.

A hazai pszichológia elterjedtsége, ismertsége jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben. Jelentősen nőtt az önismeretre az igény, növekszik az ilyen tárgyú könyvek kiadása, és ezzel párhuzamosan megváltozott – csökkent - a civil érdeklődés az egyesület iránt.

Ugyanakkor új feladatok jelentek meg a transzperszonális pszichológia hazai gyakorlatában, és fokozatosan aktuálissá vált egy szakmai egyesület létrehozása. Egyre nagyobb az érdeklődés a transzperszonális pszichoterápiás továbbképzés iránt, az egyetemi hallgatók részéről is kapunk felkéréseket az irányzat bemutatására. Mindez előkészítette azt, hogy a transzperszonális pszichológiai irányzat szakmai szerveződését és akkreditálását elindítsuk.

Az MTE működésének új koncepcióját alakítjuk ki. A továbbra is civil szervezet feladata elsősorban a szakemberek számára biztosítani a munkájukhoz szükséges hátteret. Ebben a képzések, szakmai programok, az érdekvédelem és a transzperszonális pszichológia bemutatása egyaránt helyet kap.

Az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke: Beata Bishop.